• Indre Blindleden, her fra Hulemannforestillingen. F.v. Per Erik Lia, Bjørn Egil Hansen, Jan Egil Løvdahl, Yngve Mathisen, Torstein "Totto" Mykland, Dag Gulbrandsen og Knut Haarklau. Foran flygelet f.v. Geirulv Stoveland, Tore Garvin og Stein Magne Knutson. FOTO: Arkiv

Holdt koken i 30 år