• Morten Urstad, fra Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps, delte ut påskeposer til bilistene som passerte Moisund fredag, sammen med andre frivillige. Samtidig ble det samlet inn penger til fjellsikring. FOTO: Røde Kors

Deler ut 5500 påskeposer

Røde Kors Hjelpekorps satser på å dele ut 5500 poser med effekter på Moisund under påskeutfarten.