• En egen utredningsgruppe foreslår at et nytt universitet kan hete Universitetet Sør-Norges Pedagogiske Universitet og ha sitt hovedsete i Kristiansand. Antall studiesteder skal være det samme som i dag. FOTO: Kjartan Bjelland

Foreslår hovedsete i Kristiansand

Et eget utvalg foreslår at UiA og Høgskolen i Telemark fusjonerer i 2016 og at det nye universitetet får hovedsete i Kristiansand. Det nye universitetet vil få 15.000 studenter.