• Flere av hyttenaboene til Justøy bibelcamp klager på mye støy om sommeren. Geir Solberg har bedt kommunen om å ordne opp. Solbergs hytte kan ses øverst til høyre i dette bildet. FOTO: Erlend Olsbu

Lei av støy fra bibelcamp

Hyttenaboene til Justøy bibelcamping har i flere år klaget på støy fra konserter og møter. Campingen har nå hyret inn eksperter for å lage en risikoanalyse og måle støy.