• Svein Ove Ueland (til venstre), konstituert oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, og Tormod Lien, rektor ved Øvre Slettheia oppvekstsenter, foran barnehagen som kommuneadministrasjonen ønsker revet. FOTO: Tormod Flem Vegge

Vil utrede å ikke bygge opp barnehagen hvis den rives

Oppvekstdirektøren vil se på konsekvensene av ikke å bygge opp igjen barnehagen på Øvre Slettheia hvis den blir revet. Han vil utrede en løsning som rektor på Øvre Slettheia oppvekstsenter liker dårlig.