• Påsketrafikken med stor utfart, fullastede biler og langturer til hytter kan være en barriere for at elbiler erstatter bensin- og dieselbiler. Her fra Hjelpekorpsets fjellsikringsport på Moisund under påskeutfart. FOTO: Tormod Flem Vegge

Påskeutfart med elbiler henger i en tynn tråd

Langturer og store utfartsdager vil utgjøre en stor barriere for at elbiler i langt større grad skal kunne erstatte tradisjonell bilbruk.