• Første helgen i januar skal det graves fra NSB-tomta, over Vestre Strandgate og inn i Tordenskjolds gate. Prosjektingeniør Jørund Kristoffer Haugland leder prosjektet for Kristiansand kommune. FOTO: Tormod Flem Vegge

Graveprosjekter vil sinke bilistene i lange perioder

Flere gater i Kvadraturen må graves opp for å få plass til nye rørsystemer. Det vil ramme trafikken i lengre perioder – i opp til ett år. Første helgen i januar skal deler av Vestre Strandgate stenges helt av.