• – Vi ser skumle tendenser andre steder i Europa der kvinners rettigheter innskrenkes litt etter litt, og det vil Venstre ikke være med på, sier Ingvild W. Thorsvik. FOTO: Jarle Martinsen

Abortsaken brennhet på Gardermoen - Ikke umulig at jeg stemmer nei

– Det er ikke umulig at jeg stemmer nei til regjeringsplattformen dersom den innebærer en betydelig innskrenking av kvinners rettigheter.