• Prosjektleder og ansvarlig for oppfølging av sykefraværet i Mandal kommune Cecilie B. Ro. Her opplever man at fraværet har gått kraftig opp. I bakgrunnen sykepleierne Qudsia Sharifi og Franciane De Sooga. FOTO: Jarle R. Martinsen

Sykefraværet rett til værs

Mandal kommune hadde landets laveste sykefravær i 2012. Nå har imidlertid fraværet økt kraftig og passert landsgjennomsnittet.