Pågrep tre litauere: Tok seg inn på Glencore Nikkelverk