• Susanne Sørensen Hernes på poliklinisk avdeling for demente ved Sørlandet sykehus Arendal. FOTO: Steinar Vindsland

Derfor kan demente bli aggressive

For pårørende til demente kan endret og aggressiv adferd oppleves som et større problem enn sviktende hukommelse.