• Døde lemen er et tegn på fare for harepest i området.

Kraftig økning i harepest blant sørlendinger

Sørlendinger bidro sterkt til at antall personer smittet med harepest nesten doblet seg fra 2016 til 2017.