- Svært alvorlig hendelse

Sersjantens overordnede ser svært alvorlig på hendelsen, og mener han burde vært luket ut tidligere.