• FOTO: Amund Hestsveen

Farlig slokningsarbeid under høyspentmastene

Mandag kveld brøt det ut skogbrann ved Fidjetoppen nordvest for Rige i Kristiansand. Slokningsarbeidet foregikk like under en høyspentledning.