Spyttet sosialkontor-leder i ansiktet

En 35 år gammel mann fra Kristiansand nekter å godta bot etter å ha spyttet en avdelingsleder ved Kristiansand sosialkontor i ansiktet.