Henla villmannskjøring i Vanse

To personer er mistenkt, likevel er det ikke tatt ut tiltale i saken, skriver Farsunds Avis.