Color Line i rute igjen

Color Lines plan om å kjøre inn forsinkelsene, har lyktes, og Christian IV er i rute igjen.