KRISTIANSAND: Nå er han dømt til to års betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Den nå 25 år gamle mannen fattet interesse for jenta på en lokal sammenkomst i hjembygda på Sørlandet. En tid senere ble hun invitert hjem til ham for å høre på musikk. Det endte med at mannen forgrep seg på jenta.

Det samme skjedde bak skolen noen dager senere. Denne dagen fullbyrdet han samleie med 12-åringen. Han stoppet ikke før hun sa at faren ventet henne hjem.

Den da 12 år gamle jenta gjorde ikke motstand, men ifølge dommen var dette på grunn av at hun generelt var umoden og redd for å såre folk.

I ettertid har jenta forandret seg radikalt. Den nå 16 år gamle jenta har blitt utagerende, utsvevende, hun har hatt søvnproblemer, depresjoner og mareritt. I tillegg har hun vært suicidal og selvskadende.

Hun lider av et posttraumatisk stressyndrom, og ifølge dommen er overgrepene årsaken til dette.

Retten ser svært alvorlig på overgrepene.

I formildende retning legger Kristiansand tingrett til grunn at den domfelte har et handikap av psykisk karakter. Han har ifølge dommen svekket evne til realistisk vurdering. Psykisk befant han seg på fornærmedes stadium aldersmessig da overgrepene skjedde, ifølge dommen.