Besøksforbud - unntatt i menigheten

En 38 år gammel mann fra Sørlandet er ilagt forbud mot å ta kontakt med sin tidligere samboer. Men han får lov til å delta på møter i menigheten begge tilhører.