75 dagers fengsel for svindel av 13.000

Mannen svindlet Kristiansand sosialkontor for 12.760 kroner. Det kostet ham dyrt.