• FOTO: Amund Hestsveen

Skolen informerte ikke vakten om sex-trakassering

To påfølgende mandagsettermiddager har en mann sextrakassert barn bak Solholmen skole. Skolen har satt inn ekstra vakthold, men hadde mandag glemt å fortelle den nytilsatte SFO-vakten om hendelsene i tide.