Beslagla 100 kilo hasj

Tollerne på Svinesund har beslaglagt 98,5 kilo hasj fra en tyskregistrert personbil. Beslaget er nesten dobbelt så stort som det totale hasjbeslaget i Østfold i hele 2005.