Færrest tenåringsaborter i Vest-Agder

Vest-Agder hadde i fjor færrest prosent tenåringsaborter av alle fylkene i Norge. Det ble foretatt rundt 100 færre aborter totalt i Norge i 2005 enn året før, men Agder-fylkene har hatt en liten økning.