Gjennombrudd i E.coli-saken

Mattilsynet mener E.coli-funnet ved Meråker Kjøtt er et gjennombrudd i jakten på kilden til matssmitteskandalen.