Lidis 70-millioners varehus på Evje er fullfinansiert

Paal Lidis har nå hentet inn sine nødvendige 70 millioner for å starte gigantvarehuset Price World på Evjemoen. Det 15.000 kvadratmeter store varehuset står trolig klart sommeren 2007.