Mindre skader etter flommen

Skadene etter styrtregnet og flommen i øvre Setesdal mandag begrenser seg til noen hundre meter ødelagte skogsbilveier, enkelte oppkjørsler som har fått skader og noen skadede gårdsplasser.