Brann på sagbruk i Lillesand

Det oppstod brann rundt klokken 21.50 på et sagbruk på Vatn lørdagskveld. Lyn er trolig årsaken til brannen.