Innrømmer promillekjøring

Den 28 år gamle mannen som kjørte ulykkesmotorsykkelen hvor Helene Hæg (16) satt på, innrømmer promillekjøring i avhør.