108 vindkraftverk planlegges i Norge

Og Vest-Agder har søkt om en konsesjon. Om en tenker seg alle utbygd, kan det gi nok strøm til 2 millioner husstander, ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).