LITTERATURHele Paal-Helge Haugens forfatterskap blir belyst i boka Paradoksal trøst som nå utgis på Unipub forlag.Den er skrevet av Øyvind T. Gulliksen som er dr.philos. og professor i amerikansk litteratur og kultur ved Høgskolen i Telemark. I forordet skriver han at et sitat fra et intervju i Fædrelandsvennen i 1995 ble en døråpner til Haugens forfatterskap. I dette intervjuet med journalist Arild Borgen sa Haugen: «Jeg pleier å si at verk som jeg er glad i, og som kan synes mørke og drastiske på mange måter, likevel inneholder noe av det jeg vil kalle en paradoksal trøst {hellip} lengst inne finnes det en kjerne av håp. Mot alle odds. Mot all fornuft {hellip} en mørk gjennomglødning {hellip} Og hvis jeg skulle ønske å være noe sted, så er det verken i optimismen eller i pessimismen, men trygt plantet i den paradoksale trøsten. Tross alt. Tross alt.»Haugen er uten tvil en av de mest betydelige norske forfattere i vår samtid, fastslår Gulliksen og fortsetter: «Han er en forfatter som plasserer seg innenfor en svær lærdomstradisjon. Samtidig er han solid tufta på folkelig fortellertradisjon. Den kombinasjonen gir ingen topplassering i media. Det er heller ikke mange norske samtidsforfattere som forbinder det lokale og det internasjonale på samme måte som Haugen.» Haugens gjennombrudd kom i 1968 med boka Anne. Roman. Den er blitt stående som en klassiker i norsk litteratur. Han var da 23 år gammel og fikk Norsk kulturråds bokpris samme år. I mange år var også amerikansk litteratur, film og populærmusikk en viktig inspirasjonskilde for ham, og helt fra den første diktsamlinga begynte han ifølge Gulliksen sin «dialog med den kristne kulturarven». Haugens tekster beveger seg innenfor ulike sjangre som essayistikk, poesi, prosa, prekener, salmer, haiku, stev og kirkespill, og på slutten av boka gir Gulliksen en oversikt over Haugens bøker, enkeltverk og større oversettelser. Paal-Helge Haugen er født i 1945 i Valle. Han bor i Songdalen. SVEIN HARALD MOE