• ARKIVFOTO FOTO: ARKIVFOTO

20 prosent kjører ulovlig

50 snøscooterførere ble kontrollet i påska. Av disse kjørte fem uten løyve, seks uten hjelm og fem stakk fra politiet. — Bekymringsfullt, mener lensmann Knut Nomeland.