Innbruddsforsøk i Kristiansand

To tyver var i aksjon med brekkjernet sitt i Dronningensgate da de ble oppdaget.