• LITE BRUKT: Denne ovnen er kun i bruk en gang i uken. Avelingsleder Finn Eigil Sødal i Oddernes kirkegård håper at flere sørlendinger vil la seg kremere i fremtiden. FOTO: Morten Ulekleiv Eng

Kristiansandere vil ikke kremeres

Kun to av ti kristiansandere velger kremasjon ved sin bortgang. Det gir enorme plassproblemer ved kirkegårdene i byen.