Tatt med 660 kilo kjøtt i bilen

En mann bosatt på Sørlandet hadde bilen full av kjøtt da den ble stoppet for kontroll på Svinesund.