Stian Øen (18)2. kl. Gimle:— Svært bra at noe endelig gjøres med inneklimaet. Jeg har ofte vondt i hodet. Det er helt elendig. Sammenslåing av skolene er også flott. Så får vi mer å velge i. Men vi frykter navnet. Hva med Gimle katedralskole?Øystein Jamtveit (20) 3. kl. Gimle:- Jeg strever med litt migrene og blir mye verre på skolen på grunn av dårlig luft. Derfor: Endelig skjer det noe. Jeg er også positivt til skolesammenslåing, fordi vi får mer å velge i.Claudia Leiva (17) 2. kl. Katta:- Bra med ombygging og oppussing. Lufta er elendig, selv om den visst er enda verre borte på Gimle. Sammenslåing av skolene er jeg imot. Det har noe med tradisjoner og miljø å gjøre.Jenny Pahm (17) 2. kl. Katta:- Vi ødelegger tradisjonene hvis vi slår de to skolene sammen. Men at det brukes penger på oppussing, er veldig bra. Det er gammelt her.