• SLARAFFENLIV: En av fire studenter ved Universitetet i Oslo produserer ikke et eneste studiepoeng. FOTO: SCANPIX

En av fire studenter studerer ikke

En firedel av studentene som var registrert ved Universitetet i Oslo i studieåret 2004/2005, produserte ikke et eneste studiepoeng.