• Flommen på Sørlandet har utløst krav om mer penger til sikringstiltak. KS etterlyser en skikkelig satsing på statsbudsjettet. FOTO: Kjartan Bjelland

Ikke mer penger til flomsikring

KS mener det er alvorlig at regjeringen ikke satser mer på ras- og flomsikring.