LILLESAND TINGSAKERTo ganger har planutvalget i Lillesand sagt ja til planene. Men fylkesmannen har sagt nei. Nå støtter Direktoratet for naturforvaltning fylkesmannens syn.Det er stor forskjell på Post— og Teletilsynets planlagte bygg på 7000 kvadratmeter, og ferieleilighetene på til sammen 400. I tillegg er leilighetene tenkt plassert lenger unna stranden enn flere av dagens hytter. I «pakken» ligger også anlegging av en kyststi. Likevel er direktoratet svært klar i sin sak.Direktoratet mener at «hele området Tingsaker strand har stor verdi som bynært natur-, landskaps- og friområde langs sjøen og ved Moelva.» Spesielt fremheves utløpet av elva og det småkuperte landskapet øst for osen. Her er det meget store naturverdier, heter det.- Jeg har ikke fått lest brevet og ønsker ikke å uttale meg om dette, sier campingeier Gunnar Kulia. For en måned siden var det befaring på stedet sammen med miljøverndepartementet. Kulia forklarte da grundig om planene. Campingen har vært i familiens eie i nærmere 75 år. Om direktoratet nå har vendt tommelen ned, vil det ennå gå lang tid før miljøvernminister Helen Bjørnøy vil si det siste og avgjørende ord. Saksbehandlingstiden ligger mellom tre måneder og et år.Direktoratet åpner imidlertid for en viss utvikling andre steder på campingplassen og mener virksomheten bør føres videre. «Vi ser at det kan være behov for å videreutvikle tilbudet på campingplassen, men mener eventuell utbygging for å oppnå dette ikke må legges til de mest verdifulle områdene ved elveosen og langs sjøen», heter det.Tekst: Jostein Blokhusjostein.blokhus@fvn.no 38 11 35 73