KRISTIANSAND: Fartsbøllene har størst sjanse til å bli avslørt i Farvannsbakken på E 39 i Songdalen og ved Dyreparken på E 18 i Kristiansand. I fjor var fotoboksen i bunnen av Farvannsbakken i drift i 2881 timer, ved Dyreparken var det drift 2166 timer.Den fotoboksen staten tjener mest på i Agder, er boksen som står ved Statoilstasjonen på Vesterveien i Kristiansand. Her knipses fartssyndere i ett sett, og i løpet av 2004 ble det tatt mer enn 1200 bilder. Ikke alle bildene er av så god kvalitet at de fører til bøtelegging av bilførerne, men trolig har mer enn 1000 fått bot etter å ha kjørt for fort på Vesterveien. Gjennomsnittlig bløtenivå i fjor var 2132 kroner, det betyr at staten tjente over to millioner kroner på denne ene fotoboksen. 8 millioner

Til sammen fikk staten inn 7.930.000 kroner fra forenklede forelegg fra fotoboksen på veiene i Agder. Det er opp over 2 millioner kroner fra året før, da var tallet 5.904.000 kroner.— Økningen skyldes både at bøtesatsene er økt og at aktiviteten ble trappet opp, sier politioverbetjent Oddmund Jensen i Agder politidistrikt. I 2003 var gjennomsnittsboten 1861 kroner, i fjor økte den til 2132 kroner. Det skyldes at satsene gikk opp i 2004.- Det har vært drift i samtlige bokser i 2004. På grunn av tekniske problemer er det noen steder det har vært mer sporadisk drift, men vi ønsker at bilistene skal oppfatte alle fotoboksene som like farlige, sier Jensen. Mer enn 7000 bilder

Fotoboksene, eller ATK-punktene (automatisk trafikkontroll), fyrte av 7040 bilder i fjor. Etter granskning ble 4583 funnet gode nok til å kunne utstede forenklet forelegg til bileieren. Det er opp fra 3199 i 2003. 3708 av foreleggene ble vedtatt. I 134 saker var fartsovertredelsen så grov at det endte med anmeldelse, i 35 av disse sakene ble førerkortet beslaglagt.Til sammen var det drift i boksene i nesten 23.000 timer i fjor. I løpet av disse timene passerte det 4.632.000 biler forbi.- Har dere tatt i bruk digitale kameraer i boksene?- Nei, vi bruker fortsatt tradisjonell film. Det skal være bestilt et digitalt kamera nå som skal plasseres i en av tunnellene i Kristiansand, sier Oddmund Jensen.- Kommer det såkalt «smarte» fotobokser?- Det er ikke tillatt å bruke «smarte» fotobokser. Jeg vet at det har vært snakk om å prøve ut disse boksene i ett distrikt, men det er ikke i Agder politidistrikt, sier politioverbetjent Jensen som ikke håper slike bokser kommer.- Uniformert politi langs veien er det beste og det mest kostnadseffektive midlet for å få bedre trafikksikkerhet, legger han til. Sentral

Det er nå opprettet en ny felles ATK-sentral i Sør-Norge. Men den skal ikke overta oppgavene som er lagt til de distriktene som allerede har etablert ATK. Den nye sentralen skal ta seg av saksbehandling for de delene av Møre der det ikke har vært ATK tidligere.- Dessuten skal sentralen være støtte for større aksjoner som vi av kapasitetshensyn ikke har hatt sjanse til å iverksette hittil, sier Oddmund Jensenterje.andersen@fedrelandsvennen.no