KRISTIANSAND: — Det er viktig å la noen av vassdragene våre ligge urørt til våre etterkommere. Det gjelder blant andre Tovdalsvassdraget, sier Aps energipolitiske talsmann, Rolf Terje Klungland.Regjeringen har gått inn for å verne øvre del av vassdraget ned til Herefoss, men Klungland mener vernet bør gå fra hei til hav. - Det er viktig utfra miljøpolitiske hensyn å verne helt ned. Det er dessuten der laksen er, sier han.- Det er ikke ofte vi hører Klungland snakke om vern?- I så fall er jeg vel en politiker som bedømmes utfra hva andre mener om meg.Klungland understreker at et vedtak om vern ikke vil forhindre såkalte minikraftverk i vassdraget. Det vil si kraftverk som produserer mindre enn en megawatt. Tovdalsvassdraget slynger seg fra Valle i nord gjennom Bygland, Åmli, Froland, Birkenes og til Kristiansand i sør. Tidligere har flere berørte kommuner gått imot vern av frykt for at dette kunne skade næringsliv som campingplasser, jordbruk og turisme. Grunnen er at vern av vassdrag vanligvis også innebærer fredning av 100 meter av elvebredden på begge sider. Men Klungland gjør det klart at Ap kun vil verne selve vassdraget.- Stortingsgruppen vår sier klart at det skal legges til rette for næringsvirksomhet helt ned til elvebredden, sier Klungland.- Hvis det gjøres helt klart at elvebredden ikke vernes, vil vi si oss fornøyd med det Klungland her skisserer, sier Åmli-ordfører Tellef Olstad (Sp). Han ville aller helst unngått vern, men kan godta Ap-løsningen.- Det aller viktigste er å unngå vern av elvebredden. Det ville ha knekt enhver utvikling i Tovdal og nærmest vært døden for det området, sier Olstad.Birkenes-ordfører Harald Vestøl (H) sier Ap-forslaget er helt i tråd med kommunestyrets tidligere anbefaling.- Så dette høres bra ut. Men det er på den helt klare betingelse at ikke bredden vernes, understreker han.Ikke uventet jubler også naturverninteressene over Aps standpunkt.- Kjempeflott! Vi har arbeidet hardt med denne saken i lang tid, sier Lars Verket i Forum for Natur og Friluftsliv, Agder. FNF omfatter blant andre Norges Naturvernforbund ogNorges Jeger- og Fiskerforbund.Rolf Terje Klungland mener det er gode muligheter for å komme til enighet med regjeringen om Aps forslag. I så fall kan et vernevedtak for øvre del av vassdraget, fra Herefoss og opp, fattes 15. februar. Men siden vern av nedre del av vassdraget ennå ikke vært ute på høring, kan et eventuelt vedtak om dette tidligst fattes til høsten, anslår Klungland.vidar.udjus@fedrelandsvennen.no