GRIMSTAD: — Jeg er ikke nervøs foran rettsforhandlingene. Jeg hadde ikke holdt på med denne saken i hundrevis av timer hvis jeg ikke hadde tro på den, sier Bente Vassbotn, leder for aksjonen mot eiendomsskatt i Homborsund. Hun skal selv følge saken i Sand Tingrett, sammen med en rekke sambygdinger.- Det har vært en lang kamp og mange dokumenter. Så det skal bli godt å endelig få en avgjørelse, sier Vassbotn. Hun mener Homborsund stiller sterkt i saken.- Vår advokat Harald Nyhus ville aldri tatt saken hvis han ikke hadde tro på at vi ville vinne, sier Vassbotn. Hun sier aksjonsledelsen har hentet inn dommer fra lignende saker rundt om i landet. - Sammenlignet med disse sakene ligger vi godt an. Det er større steder enn Homborsund, med flere fasiliteter, som har vunnet tilsvarende saker, sier Vassbotn. Hun mener det er hårreisende at Grimstad kommune kan kreve eiendomsskatt fra et sted som Homborsund.- Vi har jo ingenting her, kun en liten butikk og et elektrofirma i en garasje. Vi har ingen serviceinstitusjoner, og bussforbindelsen her er svært dårlig. For meg blir det helt feil å snakke om Homborsund som bymessig strøk eller som forstad til Grimstad. Forsteder er etter min mening steder som utvikler seg nå det blir for fullt i byene. Dette kan ikke sies om Homborsund, som har eksistert som eget samfunn i hundre år, sier Vassbotn. Dette blir en av hovedpoengene for henne under rettsforhandlingene. I tillegg mener hun det er viktig å fokusere på at kommunen faktisk ikke krever eiendomsskatt fra området mellom Grimstad og Homborsund.- Kommunen gjør et hopp og lander i Homborsund. De som bor i mellom slipper å betale. Dette undergraver igjen at vi kan regnes som forstad, sier Vassbotn. Homborsund har betalt eiendomsskatt siden midten av juni i fjor. De startet da på mellom 700 og 1000 kroner, i år er summen doblet. - Innbyggerne har måttet betale inntil videre. Men nå krever vi pengene tilbake, og eiendomsskatten avviklet, sier Vassbotn. Det er ikke bare Vassbotn med sambygdinger som er spente på dommen.- Folk fra hele landet har vist interesse for denne saken, det er flere som er i samme situasjon. Så det er nok mange som vil følge med på utfallet, sier Vassbotn. Av om lag 190 husstander i Homborsund har nå 157 sluttet seg til aksjonen.- Vi kunne nok fått med flere hvis vi hadde hatt bedre tid. Men det er en del hyttefolk som vi ikke har rukket å få adressene til, sier Vassbotn. Hun legger til at hun er imponert over at så mange har stilt opp.- Det er helt utrolig hvor mange som har stilt opp. Vi har alltid hatt et godt samhold her i Homborsund, sier Vassbotn.