• STOLTE: Rådmann Hans Stusvik og ordfører Helge Sandåker i Marnardal er med rette stolte over å være den beste kommunen i landet til å skjøtte økonomien. Men store investeringer står for døren, blant annet med å bygge en ny barnehage. FOTO: Jarle R. Martinsen

Best i landet på økonomi

Ingen andre kommuner i landet kommer bedre ut enn Marnardal i kommunebarometeret.