• KAPPLEIKDELTAKARAR MOT TELEMAST: Daniel Sanden-Warg spelte opp då kappleikdeltakarar trødde i gong protestdansen mot ny telemast på den gamle danseplassen Håmåren på Rysstad. FOTO: JOHS. BJØRKELI. FOTO: Johs. Bjørkeli

Dansa mot 24 meter høg telemast

Ei 24 meter høg Telenor-mast nær bustader, kyrkje og kulturlandskap vil ikkje folk på Rysstad ha. Laurdag prøvde dei å danse masteplanane vekk frå Håmåren der setesdølanes gamle danseplass låg.