Sølte ut 400 liter diesel

Det har lekket ut flere hundre liter diesel fra en tankbil på Stoa i Arendal.