• Vegtrafikksentralen ber folk kjøre etter forholdene. FOTO: Sondre Steen Holvik

Glatte veier på Sørlandet

Veivesenet har alle mannskaper ute i kampen mot glatte veier på Sørlandet.