• I 1946 (bildet til venstre) var ennå ikke Lagmannsholmen landfast. Holmen var opprinnelig en liten festning, men etter hvert ble den benyttet som skipshavn. Under krigen ble holmen brukt som badeplass av byens befolkning. Mot betaling, ble man rodd over til badeplassen. I slutten av 1960-årene ble sundet mellom holmen og bryggene fylt igjen. Ei ny kailinje ble tatt i bruk i 1964. Landskapet ble helt forandret, og det som sto igjen var betong og fyllmasse. Det eneste som er igjen fra en svunnen tid, er det gamle krutthuset. På bildet fra 2011 er Kilden etablert. FOTO: Statens kartverk

Offentliggjør 10.000 ukjente, historiske flyfoto over Sørlandet

Statens kartverk frigir 10.000 flyfoto som er knipset over Sørlandet. Bildeserier tatt i ulike tidsepoker skal settes sammen til flere store, søkbare internettkart.