LILLESAND: — Nok er nok. Her må vi bruke vanlig sunn fornuft. Jeg blir virkelig arg når jeg ser hvordan naboer vinner gehør hos fylkesmannen, som nå forlanger støyvoller og en rekke skjerpende tiltak i Hestheia. Motoriserte gressklippere bråker mer enn skaterne, våger jeg påstå. Nå får naboene vise fornuft - og vi som politikere må våge å sette i gang, selv om fylkesmannen flikker og legger hindringer i veien, sa Thomassen og la til:- Her snakker vi om uheldige sider ved å sende de yngre ungdommene våre til byen om kveldene. Nå har vi å gjøre med et tiltak som holder mange av dem borte frasentrum. Vi kan ikke drøye lenger, mente han.Hvorpå Bodil Mørland (V) repliserte:- La oss trosse fylkesmannen. Skateboard-anlegget i Lillesand må sving mens det ennå er «in» å skate, mente hun.Frustrasjonene kom til uttrykk under behandlingen av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.marianne.gauslaa@fedrelandsvennen.no