SØGNE: — Vi har inngått en avtale med de ti lederne som går ut på at de får tillegg fordi de fristiller seg, bekrefter varaordfører Torfinn Kleivset, som legger til at lederne sa fra seg lønnsøkning i fjor grunnet kommunens økonomiske situasjon.Ledertrioen får ytterligere fem lønnstrinn fordi deres stillinger er på åremål (seks år).Dermed ender rådmannen opp på lønnstrinn 73, tilsvarende 509.000. Hans to underordnede - tjenestesjef og plan- og utviklingssjef - får lønnstrinn 68, som betyr en brutto årslønn på 459.500 kroner.