MARNARDAL: — Like over nyttår gir vi melding til alle husstandene i kommunen om at våre tre fotografer starter arbeidet med avfotografering av gamle bilder. Bildene skal digitaliseres og arkiveres, og skal dokumentere lokalhistorien vår, sier kultursjef i Marnardal kommune, Astri Skuland. Prosjektet med historiske foto er et treårig prosjekt, og er et samarbeid mellom Marnardal kommune og Marnardal historielag med støtte fra fylkeskommunen. Skuland peker på at det er viktig at folk som kommer med fotografier gir så mange opplysninger som mulig om bildene. - Dette er kjempeviktig for kommunen. Folk som har bilder av allmenn interesse, for eksempel arbeid, arbeidsklær, fest eller høytid er vi veldig interessert i, sier Skuland.Etter nyttår tar Marnardal kommune fatt på enda et prosjekt, kalt FYSAK. - Marnardal er en av tre kommuner i fylket som skal sette i gang et opplegg med fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Dette er helt nytt for oss, starter på nyåret og er i regi av fylkeslegen, forklarer kultursjefen.Prosjektet er en av utfordringene til den nye fritidslederen i kommunen.- I midten av desember sa Magnar Hellsøy opp sin stilling som fritidsleder i Marnardal. Kommunen kommer til å opprettholde stillingen, og på nyåret skal vi ta fatt i saken og finne en ny løsning, sier Skuland.Hellsøy begynte i den nyopprettede fritidslederstillingen 20. august. I løpet av de fire månedene som fritidsleder har han blant annet engasjert seg i arbeidet for dataparty og for ungdommene som ønsket seg en skateboardrampe. Resultatet ble at ungdommene i Marnardal dannet sin egen skateklubb. Dataparty ble holdt første gang i høst, og i julen skal det holdes enda et.På nyåret skal det igjen arrangeres aktivitetshelger på Høgtun for ungdom fra Marnardal og Audnedal. Det er lagt opp til to intense kurshelger med blant annet dans, drama, maling, tegning, skulptur, video og dukketeater på programmet.hanne.christine.boro@fedrelandsvennen.no