MANDAL: — Det kan godt brukes en milliard kroner på å unngå, bekjempe eller kontrollere Gyrodactulus-smitte, men det hjelper ingenting dersom fiskerne ikke bryr seg om å desinfisere utstyret sitt, sier Faye.Han mener eventuelle midler bør brukes i en holdningskampanje.- Dessverre tror jeg at det er fiskere som gir blanke, eller som bruker urent utstyr på grunn av uvitenhet. Det finnes de som fisker laks i ulike elver, også i de infiserte elvene, hele sesongen, og som ikke er så nøye med å bruke rent utstyr. Faren for lakseparasitten Gyrodactulus Salaris er absolutt til stede i Mandalselva, sier han.Faye synes årets fangst i Mandalselva er fenomenal.- Tilbakemeldingene jeg har fått fra fiskerne er at kortprisene i sone tre er for dyre, og at det i sone to er urettferdig fordeling av sonekortene. I motsetning til i fjor, har jeg ikke oppdaget en eneste tyvfisker i år. Sesongen har vært veldig bra, oppsummerer Steinar L. Faye.